Behandeling > Gebitsprothesen en klikgebit

Gebitsprothesen en klikgebit

Als een of meerdere elementen verloren zijn gegaan, kan gekozen worden voor een uitneembare tandvervanging.

Als alle gebitselementen in de mond ontbreken, spreken we van een volledige prothese in onder- en bovenkaak. Voor de prothese van de onderkaak wordt tegenwoordig een implantaatgedragen uitvoering gemaakt. Deze zogenaamde klikprothese zit bevestigd aan twee drukknoppen of een steg die door implantaten verankert zitten in het kaakbot.
Een implantoloog verzorgt voor ons het plaatsen van de implantaten. Wij verzorgen het vervolg van de behandeling door het plaatsen van de drukknoppen of steg met de bijbehorende prothese.

Het stappenplan van de behandeling en de daarbij behorende onderlinge afstemming tussen de verschillende behandelaren behoort tot onze verantwoordelijkheid. Het gehele behandeltraject van indicatiestelling, plaatsen van implantaten en het maken van de prothese met bijbehorende supra-structuur neemt ongeveer zes maanden in beslag.

Als een gedeelte van de eigen tanden of kiezen ontbreekt, spreken we van een partiële prothese. Bij deze vorm van tandvervanging is het mogelijk enig houvast te verkrijgen bij de nog aanwezige tanden of kiezen. Voor de houvast gebruiken wij gegoten of gebogen draadankers. Een frame prothese bestaat uit een gegoten metalen frame waarop de tanden en kiezen zijn bevestigd.
Een kunsthars plaatprothese bestaat uit een dragend gedeelte van kunsthars met daarop de gebitselementen.