Contact > Klachtenregeling

Klachtenregeling

Mocht het voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld?
Blijf niet met uw mond vol tanden staan maar vraag ons om een verhelderend gesprek.
Wij proberen dit samen met u op te lossen.

Mocht het zo zijn dat we er niet uitkomen, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie de NMT.
Meer informatie over TIP

Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten.
Ga naar de website van NMT