De praktijk > Waar staan wij voor

Waar staan wij voor

Onze visie op de gezondheidszorg

Wij vinden dat de zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. De geleverde zorg moet gericht zijn op de individuele behoeften van de cliënt en dient maatwerk te zijn. Wij vinden persoonlijke aandacht, betrokkenheid en respect belangrijke waarden bij de uitoefening van ons beroep.

Missie

Als team willen wij ons vanuit een professionele houding inzetten voor onze cliënten. Door gebruik te maken van onze kennis en te werken met moderne technieken leveren we de beste tandheelkunde. We willen ons onderscheiden door persoonlijke aandacht, empathie en respect voor onze cliënten.
 

Praktijkregels

  • Alle behandelingen vinden plaats volgens afspraak.
  • Als u een afspraak heeft vragen wij u bij binnenkomst te melden bij de receptie, zodat wij weten dat u aanwezig bent.
  • Bij het te laat komen op uw afspraak staat het de behandelaar vrij om de geplande afspraak in te korten of door het ontstane tijdgebrek een nieuwe afspraak te laten maken.
  • Voor het niet nakomen van uw afspraak of het niet tijdig afzeggen van uw afspraak beroepen wij ons op het protocol niet nagekomen afspraken. Klik hier voor meer informatie.
  • Voor het niet of te laat betalen van uw nota verwijzen wij u naar de website van Infomedics.
  • Bij geplande behandelingen vanaf € 150,00 ontvangt u van de behandelaar een kostenbegroting.