Het team > Beroepsprofielen

Beroepsprofielen

Tandarts

De tandheelkundige zorg heeft de afgelopen decennia een grote ontwikkeling doorgemaakt. Hierdoor is het takenpakket van de tandarts meer uitgebreid. De tandartsen staan geregistreerd in het zogenaamde BIG-register. Dit is een register dat voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het register geeft duidelijkheid over de bevoegheid van een zorgverlener en regelt zijn titelbescherming.

Met deze ontwikkeling wordt benadrukt dat de tandarts de generalist in de mondzorg is met overzicht over het gehele veld van de mondzorg. Daartoe vervult de tandarts diverse rollen:
 • Tandarts: verzamelt informatie, stelt diagnoses, stelt behandel- en zorgplannen op en voert tandheelkundige behandelingen uit, meestal van curatieve aard. Dit zijn behandelingen gericht op problemen als: cariësleasies, parodontale afwijkingen (parodontitis, gingivitis), verloren gebitselementen, ontsteking van de zenuw en het gebied rond de wortelpunt, te extraheren gebitselementen, verlies van (kauw- en esthetische) functie.
 • De medicus: de tandarts stelt zich op de hoogte van de algemene gezondheid van de patiënt, inclusief medicijngebruik. Op grond daarvan stelt hij/zij zorg- en behandelplannen en de uitvoering van mondzorg bij. Hij/zij is in staat in acute situaties in te grijpen.
 • De zorgverlener: de tandarts/mondarts draagt zorg voor de regie van de zorg voor patiënten, ook als er meerdere zorgverleners zijn, en voor adequate informatie aan de patiënt. Hij/zij draagt er zorg voor dat de mondzorg wordt afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de patiënt. Daarbij moet de mondzorg voor de patiënt zo min mogelijk belastend zijn.
 • Wetenschapper: de tandarts baseert zijn/haar activiteiten op de kennis en vaardigheden waarvoor wetenschappelijk bewijs bestaat. Daarbij houdt hij/zij rekening met de wensen en mogelijkheden van de patiënt en zijn eigen ervaring.
 • Manager: de tandarts/mondarts dient de patiëntenzorg te organiseren, zowel op individueel niveau als voor de gehele groep waarvoor de tandarts/mondarts zorg draagt.
 

Gedifferentieerde tandarts

De gedifferentieerde tandarts is een tandarts die een deel van de tijd besteedt aan een specifiek onderdeel van de tandheelkunde, zoals de parodontologie, kindertandheelkunde of orthodontie. Gedifferentieerde tandartsen zijn geen specialisten en de titel is niet beschermd. Ze krijgen opleiding binnen de kaders van de wetenschappelijke vereniging die is gericht op het betreffende gebied. De vereniging zorgt voor registratie en bewaakt de kwaliteit. Tandartsen verwijzen patiënten naar een gedifferentieerde tandarts, uitsluitend voor de gedifferentieerde behandeling. Overigens kunnen patiënten ook zelf naar zo’n tandarts toe gaan.


Mondhygiënist

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus die werkzaam is binnen de mondzorg. Het beroep van mondhygiënist is sinds 1997 vastgelegd in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt daarnaast de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het afronden van de 3-jarige  en vanaf studiejaar 2002-2003 een 4-jarige HBO-opleiding.
 

Taken van de mondhygiënist?

Preventie is het sleutelwoord voor de mondhygiënist. Dit betekend dat de mondhygiënist probeert cariës, tandvlees- en kaakbotproblemen te voorkomen. Daarnaast behandelt de mondhygiënist  problemen door curatief in te grijpen.

Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist zijn:
 • het uitvoeren van een mondonderzoek en indien nodig het maken van röntgenfoto’s en/of gebitsafdrukken
 • het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvlees- en kaakbotproblemen en het effect van voedingsgewoonten op het gebit
 • het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging
 • het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd
 • het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride)
 • het aanbrengen van een ‘laklaag’ op pas doorgebroken kiezen bij kinderen (het sealen)
 • het polijsten van vullingen
 • daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist, mits bekwaam en bevoegd, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven.
 • Ook kan de mondhygiënist met werkervaring aanvullende opleidingen doen waarbij bijvoorbeeld geleerd wordt om in opdracht van de tandarts kleine gaatjes in tanden en kiezen te vullen.

Cliënten kunnen op verwijzing van de tandarts of op eigen initiatief naar de mondhygiënist  gaan.


Tandartsassistent

Het beroep van tandartsassistent is veelzijdig. Zij werkt van oudsher samen met de tandarts.
De taken van de tandartsassistent zijn onder andere: patiënten ophalen uit de wachtkamer,  patiënten te woord staan, voorbereidingen treffen voor de behandelingen, de tandarts ondersteunen tijdens behandelingen, administratie invoeren.  Daarnaast voert zij ook een aantal taken direct bij de patiënt uit. Deze taken bestaan uit: voorlichting en instructie geven, het nemen van gebitsafdrukken en het maken van röntgenfoto’s. Het diploma wordt behaald na het volgen van een 3-jarige MBO opleiding tot tandartsassistent. Het is ook mogelijk om opgeleid te worden in de praktijk. De titel tandartsassistent is niet beschermd.
Tegenwoordig wordt in de praktijk het woord tandartsassistent vervangen door het woord: klinisch assistente.


Preventieassistent

Een preventieassistent is een tandartsassistent die op specifieke onderdelen meer kennis heeft verworven. Door het volgen van een opleiding tot preventieassistent wordt het takenpakket van de tandartsassistent uitgebreid. Na het volgen van de opleiding tot preventieassistent mogen de volgende taken worden uitgevoerd: het verwijderen van oppervlakkig tandsteen, het aanbrengen van fluoride en  het geven van voorlichting en instructie met betrekking tot mondhygiëne. De preventieassistent voert de behandelingen uit op aanwijzing van de tandarts.