Nieuws > Alles over het gebit.nl

Alles over het gebit.nl


De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde biedt patiënten een website waar zij terecht kunnen voor informatie over de mondgezondheid.

De website omvat informatie over tandheelkundige aandoeningen, verschillende tandheelkundige behandelingen en tips voor een gezond gebit. Daarnaast bestaat de website uit een gedeelte over tandheelkundige vergoedingen, verzekeringen en informatie over de tandartspraktijk in het algemeen.
 
De informatie is bedoeld ter ondersteuning van de mondelinge voorlichting van tandartsen en tandartsspecialisten aan patiënten. Als u meer informatie wilt of vragen heeft over uw persoonlijke gebitssituatie kunt u terecht bij uw behandelaar.
 
Lees meer over de website op www.allesoverhetgebit.nl