Nieuws > Nieuwe Tandartsverzekering Ixorg

Nieuwe Tandartsverzekering Ixorg

Nieuwe Tandartsverzekering Ixorg Onlangs is een nieuwe vorm van verzekeren voor tandartskosten door de beroepsvereniging van tandartsen NMT op de markt gekomen. In het kort komt het hierop neer dat u via uw maandelijkse inleg zich verzekert  tegen kosten van gebitsongevallen(= premie) en spaart voor de kosten van uw reguliere gebitsonderhoud. Dit opgespaarde deel blijft uw eigendom en u kunt er vrij over beschikken. Kijk voor meer informatie op www.ixorg.nl