De praktijk > Veel gestelde vragen > Wat als ik mijn afspraak niet nagekomen ben?

Wat als ik mijn afspraak niet nagekomen ben?

Afzeggen of het vergeten van uw afspraak
Wanneer u uw afspraak niet na kunt komen wordt u verzocht uw afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, zodat we een nieuwe afspraak voor u kunnen inplannen. Het kan echter gebeuren dat uw uw afspraak vergeet. Voor uw informatie leest u hieronder wat u van ons kunt verwachten als uw uw afspraak vergeten bent.

Werkwijze bij niet nagekomen afspraken
Wanneer u niet op uw afspraak verschijnt en u heeft ons geen afbericht gegeven wordt u gebeld en/of ontvangt u een brief of e-mail waarin wij aangeven wat de gevolgen zijn van uw gemiste afspraak.  

1e keer niet nagekomen afspraak zonder afbericht
Bij een eerste niet nagekomen afspraak wordt u gebeld. Bij geen gehoor ontvangt u een brief of e-mail. U wordt vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.
 
2e keer niet nagekomen afspraak zonder afbericht
Bij een tweede niet nagekomen afspraak ontvangt u een brief met de mededeling dat er kosten in rekening worden gebracht. U wordt vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. U dient de kosten bij uw eerstvolgende bezoek contant te voldoen.

3e keer niet nagekomen afspraak zonder afbericht
Bij een derde niet nagekomen afspraak ontvangt u een brief met de mededeling dat er kosten in rekening worden gebracht. U wordt vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. U dient de kosten bij uw eerstvolgende bezoek contant te voldoen.  

4e keer niet nagekomen afspraak zonder afbericht
Bij een vierde niet nagekomen afspraak ontvangt u een brief met de mededeling dat wij afscheid van u nemen als cliënt van de Witte Heren. Alleen voor spoedhulp kunt u bij ons terecht tegen contante betaling.  

In individuele gevallen kan overmacht of gegronde redenen ons doen besluiten af te wijken van dit protocol. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.